Nicolas Vauquelin des yvetaux

Man må kunne hate for virkelig å kunne elske.
Kategori: Hat