Esaias Tegnér

Menneskeverdet sitter i hjertet.
Kategori: Hjerte