Johan Oxenstierna

I femtiårsalderen begynner vi å bli lei av verden. I sekstiårsalderen begynner verden å bli lei av oss.
Kategori: Alder - antall år
Barn forteller hva de gjør, menn hva de har gjort, dårer hva de skal gjøre.
Kategori: Gjøre