Holger Thomasen

I julen blir mange kirkegjengere fornærmet over at presten ikke husker dem fra forrige jul.
Kategori: Jul