Max Lerner

Det triste ved å bli femti, er ikke at du forandrer deg så mye, men at du forandrer deg så lite.
Kategori: Alder - antall år