Alexander L. kielland

Mennesker som kan noe, og elsker noe, er aldri kjedelige.
Kategori: Kjedelig
Mennesker som kan noe og elsker noe er aldri kjedelige.
Kategori: Mennesketyper