Hans E. kinck

For revne skind og revne sjele dem kan intet i verden hele uten dette ene, uten kjærlighet.
Kategori: Kjærlighet