Arne Garborg

Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal sjøl og våga seg ikkje på livet.
Arbeidshug og sparevit er meir verdt enn pengar i banken.
Kategori: Arbeid
All forståelse virker så uendelig styrkende.
Kategori: Forståelse
Som ljoset hev den eine draum: å brenne ned, - han helsa glad den skoddeflaum som gav han fred.
Kategori: Fred
Kvifor er folk uglade? Dei går og ventar seg glede frå andre. Dei skulle sjølv glede andre, så ville dei bli glade.
Kategori: Glede
Kvifor er folk så uglade? Dei gjeng og ventar si glede frå andre. Dei skulle sjølv glede andre, so vart dei glade.
Kategori: Glede
Hvorfor er folk uglade? De går og venter seg med glede fra andre. De skulle selv glede andre, så ble de glade.
Kategori: Glede
Vi bygger det gode i oss når vi gjør det gode omkring oss.
Kategori: Gode gjerninger
Ingen er utlært før han har lært å tie.
Kategori: Kunnskap
At livet er til å flire av er sjølvsagt; at det er til å gråte yvi er ikkje mindre sjølvsagt; alt som læt seg segja um livet er sjølvsagt. So vert det keidsamt; kvi skal ein segja alle dessa sjølvsagde ting.
Kategori: Liv
Og um me kjenner gråt og gru og saknad sår, så må me lerkesongen tru, som lovar vår.
Kategori: Motgang og medgang
Synden er ikke noe vi skal studere, synden er det vi skal holde oss fra.
Kategori: Synd
Tanken gjev uro, tanken gjev sut; endå må du tenkja dine tankar ut.
Kategori: Tanker
Tidene er hva vi gjør dem til.
Kategori: Tiden