Aristoteles Onassis

Hvis det ikke fantes kvinner, ville all verdens penger være uten betydning.
Kategori: Kvinner
Penger bør man ikke løpe etter. Man bør komme dem i møte.
Kategori: Penger og økonomi
Penger skal man ikke løpe etter, man skal komme dem i møte.
Kategori: Penger og økonomi