De Lamennais

Å bli lykkelig ligger ikke i å eie mye, men å elske mye og å håpe.
Kategori: Lykke