Martin Luther

Hvis bare alderdommen kunne være sterk - og ungdommen klok.
Man blir from og dessuten klok - ikke av å lese mye, men av å lese de gode bøkene titt og ofte.
Kategori: Bøker
Vi ber ofte om sølv, men Gud gir oss gull.
Kategori: Bønn
Om jeg visste at verden gikk under i morgen, ville jeg likevel gå ut i min hage og plante et epletre i dag.
Kategori: Hage
Hvis jeg ikke får lov å le i himmelen, vil jeg ikke dit.
Kategori: Himmelen
Kirkens ansikt er en synders ansikt.
Kategori: Kirke
Å være en kristen er å være en kjemper.
Kategori: Kristendom
Naturen har gitt kvinnene brede hofter og stor bak - og derved gitt det til kjenne at hun skal sitte og passe sitt hus.
Kategori: Kvinner
Hvis jeg visste at verden gikk under i morgen, ville jeg likevel plantet mitt epletre i dag.
Kategori: Livet
Rikdom er av underordnet betydning og den ringeste gave Gud kan gi et menneske. Derfor gir han den også bare til esler, som han ellers ikke unner noe.
Kategori: Rikdom