Frédéric Louis godet

Medlidenhet med andres lidelser hindrer oss i å fortvile over vår egen lidelse.
Kategori: Medlidenhet