Mert Lepik

Det motsatte av vennskap er misunnelse. Misunnelse er å ville være en annen.
Kategori: Misunnelse