Gustav Lindborg

Sjømannen ber ikke om medvind. Han lærer seg å seile.
Kategori: Motgang og medgang