Reubin Askew

Vi må slutte å snakke om den amerikanske drømmen og begynne å lytte til amerikanernes drømmer.
Kategori: Amerika