Nanna Thrane

Jo dårligere det er, desto lettere kan det bli enda verre.
Kategori: Pessimist