Robert Lowell

Hvis jeg ser et lys i enden av tunnelen, er det fra et tog som kommer mot meg.
Kategori: Pessimist