John Quinton

Politikere er mennesker som, når de ser lys i enden av tunnelen, beordrer mer tunnel.
Kategori: Politikk
Politikere er mennesker som, når de ser lyset i enden av tunnelen, vedtar å bygge en lengre tunnel.
Kategori: Politikk