Henry Gould

Enhver kan dø rik, bare han gjør alvor av å leve fattig.
Kategori: Rikdom