Marcel Achard

Anger er når man bestemmer seg for ikke å etterlate noen fingeravtrykk neste gang.
Kategori: Anger
Man behøver ikke å være åndfull for å bevise at man er begavet. Men man har bruk for ånd for å skjule at man ikke er begavet.
Kategori: Begavelse
Håp er et legemiddel som ikke helbreder, men som tillater oss å lide litt lenger.
Kategori: Håp
Kjærligheten begynner med en omringelsesmanøver, og ender som stillingskrig.
Alle forførere vet at man skal hviske til kvinner, for jo lavere man snakker, desto mer oppmerksomt hører de etter.
Kategori: Kvinner
Intet i denne verden er så oppmerksomt, så konsentrert og så altomfattende som en kvinnes flyktige blikk på sin rivalinne.
Kategori: Kvinner
Kvinner faller bare når de allerede har snublet flere ganger.
Kategori: Kvinner
Når en kvinne har valget mellom kjærlighet og rikdom, forsøker hun alltid å velge begge deler.
Kategori: Kvinner
Når en kvinne kommer i den kritiske alderen, blir hun ukritisk.
Kategori: Kvinner