Erik Linklater

Gode og glade skal menneskene være, som min gamle lærer Nicholas Udall sa når han slo oss, og etterpå lo han når vi gråt.
Kategori: Skole og læring