Irwin Edman

Utdannelse er å kaste perler for ekte svin.
Kategori: Skole og læring