Neil Armstrong

Et lite skritt for mennesket, men et stort skritt for menneskeheten.
Kategori: Skritt