Nordisk Ordtak

Når gjøken galer fra bar kvist, blir ingen trist - men galer den fra løvrik gren, blir det anst og mén.
Kategori: Angst
Arbeidet skjemmer ingen.
Kategori: Arbeid
Skomaker, bli ved din lest.
Kategori: Arbeid
Det som den ene sår, høster titt en annen.
Kategori: Arv
Det som kommer lett, går lett.
Kategori: Arv
Gnieren og grisen kommer først til nytte etter sin død.
Kategori: Arv
Kjært barn har mange navn.
Kategori: Barn
Barn er barn, og barn gjør barnestreker.
Kategori: Barn
Eplet faller ikke langt fra stammen.
Kategori: Barn
Når katten er ute, danser musene på bordet.
Kategori: Barn
Den som har mange jern i ilden, brenner noen av dem.
Kategori: Begrensning
Ingen kan legge en alen til sin vekst.
Kategori: Begrensning
Man kan ikke få både i pose og sekk.
Kategori: Begrensning
Man skal stoppe mens leken er god.
Kategori: Begrensning
All begynnelse er vanskelig.
Alt har en ende, unntatt pølsa - den har to.
Bedre med bekymring før enn etterpå.
Kategori: Bekymring
Den skal pleie moren bra som datteren vil ha.
Kategori: Datter
Alle vil over gjerdet der det er lavest.
Kategori: Dovenskap
Den dovne arbeider så han fryser og eter så han svetter.
Kategori: Dovenskap
En doven skredder syr lange sting.
Kategori: Dovenskap
Sovende katt fanger ingen mus.
Kategori: Dovenskap
Morgenstund har gull i munn.
Kategori: Døgnrytme
Enhver vil mele sin egen kake.
Kategori: Egoisme
To harde steiner maler ikke godt mel.
Av skade blir man klok.
Kategori: Erfaring
Brent barn skyr ilden.
Kategori: Erfaring
Hva er et hjem uten far?
Kategori: Far
Det er menneskelig å feile.
Kategori: Feil
Ingen vil henge bjeller på katten.
Kategori: Forlovelse
Hva forstår bønder seg på agurksalat, de spiser den og tror det er gress.
Kategori: Forståelse
Den ene tjeneste er den annen verd.
Kategori: Gave
Det er tanken som teller.
Kategori: Gave
Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren.
Kategori: Gave
Den som gir til han tigger, han skal slås til han ligger.
Kategori: Gi
Man skal ikke gi bakerens barn brød.
Kategori: Gi
Kun en skurk gir bort mer enn han eier.
Kategori: Gi
Gjør vel og få medgang, gjør ille og få medfart.
Kategori: Gjøre
Man skal ikke gråte over spilt melk.
Kategori: Gråt
Det er ikke gull alt som glimrer.
Kategori: Gull
En gullnøkkel åpner alle dører.
Kategori: Gull
Kjærlighet er enøyet, hatet er blindt.
Kategori: Hat
Alle gode ting er tre.
Kategori: Hell og uhell
Det kan være hell i uhell.
Kategori: Hell og uhell
Den kan ingen hjelpe, som ikke vil hjelpe seg selv.
Kategori: Hjelp
Det er mange kloke på land når det skjer en ulykke på sjøen.
Kategori: Hjelp
Fire øyne ser bedre enn to.
Kategori: Hjelp
Hjelp er godt, unntatt på kjøttfatet.
Kategori: Hjelp
Liten hjelp er også hjelp.
Kategori: Hjelp
Borte bra, men hjemme best.
Kategori: Hjem

 1 2 3