A.c. Benson

De største sorgene i livet skapes ikke av tapene og ulykken, men av frykten for dem.
Kategori: Sorg