Karen Grude koht

Nettopp anstrengelsene er det som holder liv i evnen.
Kategori: Anstrengelser
Ethvert gode som er verd å eie, må betales med en sum av anstrengelser.
Kategori: Livet