James Allen

Gode tanker gir god frukt, skjendige tanker gir skjemt frukt - og mennesket er sin egen gartner.
Kategori: Tanker