André Gide

Jeg har ikke høye tanker om folk som skryter av at de sliter og strever. Hvis arbeidet deres er så slitsomt for dem, burde de heller ha drevet med noe annet.
Kategori: Arbeid
Det er i ensomhet man skaper noe nytt.
Kategori: Ensom
Forfattere arbeider på samme måte som billedhoggere: De fjerner alt overflødig, slik at det vesentlige står igjen.
Kategori: Forfatter
Journalistikk kaller jeg alt som interesserer mindre i morgen enn i dag.
Kategori: Journalist
Den eneste virkelige utdannelse får du av de tingene som går deg imot.
Kategori: Kunnskap