E.g. Leterman

Den første betingelse for at man skal få endene til å møtes, er at man ikke sitter på sin egen.
Kategori: Arbeid