Sigurd Opdahl

Et liv uten arbeid for den som er arbeidsfør, er ikke moralsk.
Kategori: Arbeid