Kjell Arild pollestad

Man kan være nærmere Vårherre blant folk som banner enn blant mennesker som ber.
Kategori: Banning
Det må enhver sann gourmet bekjenne, at aldri er havet skjønnere enn når det gjennom sine frukter berører ganen.
Kategori: Hav
Ingen vet bedre enn nordmenn hvordan andre land og folk skal løse sine problemer.
Kategori: Norge og nordmenn
Å finne sin sti er det samme som å finne sitt kall i livet.
Kategori: Sti
Syndigheten er selve kjennetegnet på mennesket.
Kategori: Synd
Troen er ikke en trylleformel som tvinger Gud til å handle efter min vilje.
Kategori: Tro