Robert green Ingersoll

Barnelatter beriker helligdagen.
Kategori: Barn
I naturen finnes verken belønning eller straff - bare konsekvenser.
Kategori: Konsekvenser
Gymnaser er steder hvor småsten blir polert og diamanter gjort matte.
Kategori: Skole og læring