Alan Ayckbourn

Sensur er en bra ting. På den måten får alle bøker i alle fall én oppmerksom leser.
Kategori: Bøker