Henrik Ibsen

Å være advokat, det er jo så usikkert å leve av, især når man ikke vil befatte seg med andre forretninger enn de som er fine og smukke.
Kategori: Advokat
Dessuten tok jeg til å eldes; jeg nærmet meg mot femtiårene.
Kategori: Alder - antall år
Den sterkeste mann i verden det er han som står mest alene.
Kategori: Alene
Ikke øl i en sådan stund. Gi meg fløyten.
Kategori: Alkohol
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme i sjelens dyp, - og jeg vil følge den. Kraft eier jeg, og mot til noe bedre, til noe høyere, enn dette liv.
Kategori: Ambisjon
Angstens rappe såler.
Kategori: Angst
Ei nok i angstens sved å bades; du må igjennom martrens ild.
Kategori: Angst
Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede.
Kategori: Arbeid
Men dagens krav er arbeid, ikke sang.
Kategori: Arbeid
Å arbeide for seg selv, er det jo ingen glede i. Skaff deg noen å arbeide for.
Kategori: Arbeid
Den dame har ei sans for argumenter.
Kategori: Argument
Når timen kommer, for min tarv du sørge skal til takk for arv.
Kategori: Arv
Å leve er en arvings plikt.
Kategori: Arv
Avgjørelse! Avgjørelse for hele livet! Aldri kunne gjøre det om igjen!
Kategori: Avgjørelse
De siste gjester vi fulgte til grinden; farvelets rester tok nattevinden.
Kategori: Avskjed
Jeg har en sånn umåtelig lyst til å si: død og pine.
Kategori: Banning
For barna, - de har jo mer kultur, de. Og flere fordringer til livet altså.
Kategori: Barn
I ser i barnet en forvalter for husets etterlatte pjalter; av evigheten går et skjær forbi jer tanke hist og her.
Kategori: Barn
Lite barn kan ei forstå hva vi store voksne må.
Kategori: Barn
Å, sludder; blodet er aldri så tynt, en kjenner seg i slekt med Per Gynt
Kategori: Blod
En skål for blomsten, der den dufter smukt, foruten tanke på å vorde frukt!
Kategori: Blomst
Sin broder hakker da ingen ravn.
Kategori: Bror
Bruden? å, ja visst gråter hun litt; men det skal en aldri ense.
Kategori: Brud
Men kjæreste beste Nora, du danser jo som om det gikk på livet løs.
Kategori: Dans
Jeg visste det! Din sjel og ingen annen, er skapt for meg, - så roper lytt en røst, som aldri feiler og som ei bedrager.
Kategori: Den rette
å, De vet jo at nu holder jeg bare av en eneste én! Ikke av noen annen i hele verden! Kommer aldri til å holde av noen annen!
Kategori: Den rette
Nu vekk med sorg og klager! Følg meg, venner! I lystig drikkelag vi drukner dem!
Kategori: Drikke
Sterke drømme, fagre drømme, kom i flokk som ville svaner, løftet meg på brede vinger.
Kategori: Drøm
Døden stryker selv den største regning ut.
Kategori: Død
Inn i natten. Gjennom døden. - Bakom demrer morgenrøden.
Kategori: Død
Jeg er båren til en gildere død.
Kategori: Død
Du har aldri elsket noen utenfor deg selv, - det er kjernen i det hele.
Kategori: Egoisme
Troll, vær dig selv nok!
Kategori: Egoisme
Evig eies kun det tapte.
Kategori: Eie
For det er dog en viss lykke i det å føle seg fri og uberoende til alle sider. Ha fullt opp av alle de ting som en kan falle på å ønske seg. Sånn utvendig da.
Kategori: Eie
Herregud, et lykkelig ekteskap grunnes da ikke på penge, vet jeg.
Kategori: Ekteskap
Jeg ser at det liv vi to lever med hinannen, - det er i grunnen ikke noe ekteskap.
Kategori: Ekteskap
Og ekteskapet? Ja, det er et hav av lutter fordring og lutter krav, som lite har med elskov å bestille.
Kategori: Ekteskap
Vi har nu vært gift i åtte år. Faller det deg ikke inn at det er første gang vi to, du og jeg, mann og kone, taler alvorlig sammen?
Kategori: Ekteskap
Ei noen sjel kan alle favne hvis ikke først han elsket én.
Kategori: Elske
Herregud, en kan da ikke selv hjelpe for hvem en kommer til å holde av, vet jeg.
Kategori: Elske
I har aldri elsket meg. I har bare syntes det var fornøyelig å være forelsket i meg.
Kategori: Elske
Å elske, ofre alt og glemmes, det ble min saga.
Kategori: Elske
Hun var jo skapt for ham til elskerinne, til viv for ham hun skaptes ingensinne.
Kategori: Elskerinne
Tenk eder kun, - min smukke elskerinne, min Livia, har troløst meg forlatt, just nu, da alt hva enn meg var til overs, for hennes skyld jeg hadde ødslet bort.
Kategori: Elskerinne
Alt skal en prøve, og velge det beste.
Kategori: Erfaring
Familielivet er visseligen ikke alltid så rent som det burde være.
Kategori: Familie
Hva nytter det å stå fast hvor alle ting ramler?
Kategori: Fast
Flertallet har aldri retten på sin side, sier jeg!
Kategori: Flertall
Det er farlig å rive et gammelt tårn, en kan selv gå i løpet.
Kategori: Forandring

 1 2 3 4