Wolfgang Eschker

Teksten var så uforståelig at man også fortolket trykkfeilene.
Kategori: Bøker
Også frigjorte kvinner ønsker ofte at forskjellen mellom kjønnene var litt større.
Kategori: Kvinner
I begynnelsen var ordet. Men enden er ennå ikke å se.
Kategori: Ord
Mange politikere forveksler tospråklighet med tvetydighet.
Kategori: Politikk
Han trodde på sitt kall som skuespiller, fordi han allerede på skolen ikke kunne klare seg uten sufflør.
Kategori: Skuespiller