Ivar Aasen

Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde.
Kategori: Dag
D'er seint å stengja buret når fuglen er flogen.
Kategori: Fugler
Gleda gløymest fyr du trur, men sorgene sitja lenge.
Kategori: Glede
Gleda gløymest før du trur, men sorgene sitja lenge.
Kategori: Glede og sorg
Heimen er både vond og god; det skifter med sut og gaman. Hæv er den som med same mod kan taka mot alt i saman.
Kategori: Hjem
Vesle vitet strekk ikkje til, ei tru må stydja oppunder.
Kategori: Kunnskap