Clement Attlee

Demokrati vil si styre gjennom diskusjon der den optimale effekt oppnås ved at man får folk til å slutte og snakke.
Kategori: Demokrati
Demokrati vil si styre gjennom diskusjon, men det virker bare hvis man får folk til å holde opp med å snakke.
Kategori: Demokrati