Henning Rohde

Styrken ved demokratiet er ytringsfriheten. Svakheten er at den blir brukt.
Kategori: Demokrati