Harald Eia

Jeg savner å møte folk som er smarte. Her, i NRK, møter jeg nesten ingen.
Kategori: Dumhet