Frank Leahy

Egoisme: smertestillende middel mot dumhet.
Kategori: Egoisme