Roger Bussy de rabutin

Får man ikke den man elsker, får man elske den man får.
Kategori: Elske