Ordtak: Afrikansk Ordtak
Antall ordtak: 7
Arbeid er bra så lenge man ikke glemmer å leve.
Kategori: Arbeid
Den som ikke vil ta imot råd, lærer når motgangen innhenter ham.
Kategori: Rådgivning
For å komme til kilden må du gå mot strømmen.
Kategori: Motgang
Forvirring overvinner den sterke.
Kategori: Erfaring
Fra en oldings munn kommer bedervet ånde, men ikke bedervede ord.
Kategori: Erfaring
Kjærligheten velger ikke gresstrået den faller på.
Kategori: Kjærlighet
Ondskapen er et fjell. Alle bestiger sitt for å peke ut de andres.
Kategori: Ondskap