Ordtak: Algerie Ordtak
Antall ordtak: 1
Den som belærer deg, skjenker deg livet.
Kategori: Kunnskap