Ordtak: Brasiliansk Ordtak
Antall ordtak: 1
Den som utsetter seg for kjærlighet, utsetter seg for lidelse.