Ordtak: Burma Ordtak
Antall ordtak: 1
Det er ikke den store stubben, men den lille man snubler over.
Kategori: Forsiktighet