Ordtak: Burmesisk Ordtak
Antall ordtak: 1
Man hører ikke på en hund som alltid gjør.
Kategori: Hund