Ordtak: Gammelt Ordtak
Antall ordtak: 9
Den som betaler sin gjeld, forøker sitt gods.
Kategori: Gjeld
Døden er viss, selv om timen er uviss.
Kategori: Død
En dårlig ektemann kan ikke være en god mann.
Kategori: Ektemann
Et eple om dagen holder doktoren borte.
Kategori: Helse
Gode ord er bedre enn gull.
Kategori: Ord
Kjærlighet gjør stenen myk.
Latter er den beste medisin.
Kategori: Latter
Nød bryter alle lover.
Kategori: Nød
Skomakerens kjerring og smedens hest er som regel dårligst skodd.
Kategori: Arbeid