Ordtak: Georgisk Ordtak
Antall ordtak: 1
Det er en smal sak å gi gode råd om hvordan man skal kaste en tung kjepp opp i et frukttre.
Kategori: Rådgivning