Ordtak: Ghana Ordtak
Antall ordtak: 2
En erfaren manns råd er mer verd enn en liten skytshelgen.
Kategori: Erfaring
Man prøver ikke en elvs dybde med begge føtter.
Kategori: Forsiktighet