Ordtak: Ghanisk Ordtak
Antall ordtak: 1
Hvis man ikke kunne bruke gullstøv, ville man bare kalle det sand.
Kategori: Gull